Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / K / Most / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0253/01 EnviInfo Environmentální informatika 5 ZaZk 30 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0770/02 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0220/04 OV Ochrana vod 5 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 222-0026/06 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0224/01 LEGZP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/03 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/02 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0231/02 ČOV Čištění odpadních vod 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 361-0101/01 Energetika a životní prostředí 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0295/03 GIS Geograficke informační systémy 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0732/02 RekB Rekultivace 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 5 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0094/03 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 KlZap 20 h/s+0 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0752/04 EM Environmentální management 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0660/02 KHŹP Komplexní hodnocení ŽP 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0729/03 PR Průmyslová rizika 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0369/03 AM Automatizace monitoringu 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0230/03 SaVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0247/03 Vlivy fyzikálně-technických emisí 6 KlZap 20 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0715/03 OS Oborový seminář 6 Za 0+1 t 30 čeština