Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0210/01 Ekologie I 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0716/01 NoK Nauka o krajině 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0214/01 PEDN Pedologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0672/01 VT Výrobní technologie 3 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/01 HydBioN Hydrobiologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0721/01 Instrumentální analýza 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 3 ZaZk 4+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0671/01 EKOII Ekologie II 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0717/01 Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/02 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0774/01 MetKlim Meteorologie a klimatologie 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0719/01 TCvEkN Terénní cvičení z ekologie 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0552/01 TCIGH Terénní cvičení z inženýrské geologie a hydrogeologie 3 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0795/01 Terénní cvičení z nauky o krajině a meteorologii 3 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0313/01 EnvInf Environmentální informatika 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0297/04 H Hornictví 3 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 631-0702/01 HGF Hutnictví 3 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0505/01 Jaderné záření 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0722/01 Ochrana památek 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0724/01 Ochrana přírody 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0796/01 Přírodní zdroje 3 KlZap 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0261/01 Toxikologie 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0753/01 Zpracování informací 3 KlZap 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0221/02 OCHPN Ochrana půd 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0220/03 OV Ochrana vod 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 222-0026/07 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/01 BioTech Biotechnologie 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0797/01 DOPŽP Doprava a životní prostředí 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0295/02 GIS Geograficke informační systémy 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0001/01 HŽP Havárie v životním prostředí 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 225-0032/01 Stavitelství 4 ZaZk 3 t+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0770/01 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0222/04 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0231/01 ČOV Čištění odpadních vod 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0727/01 Fytocen Fytocenologie 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0002/01 CHEMP Chemický průmysl 4 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0728/02 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0230/01 SaVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 223-0041/01 Stavby na ochranu ŽP 4 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 361-0544/01 TP Technika prostředí 4 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0247/02 Vlivy fyzikálně-technických emisí 4 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0752/03 EM Environmentální management 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/01 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/01 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0369/02 AM Automatizace monitoringu 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0615/02 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0252/01 G Geomechanika 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0660/01 KHŹP Komplexní hodnocení ŽP 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0003/01 PRUMR Průmyslová rizika 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0732/01 RekB Rekultivace 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0094/02 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0715/03 OS Oborový seminář 5 Za 0+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 546-0251/01 PreDipPrax Předdiplomní praxe 5 ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0730/01 TeCvREG Terénní cvičení z regenerace krajiny 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština