Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Environmentální inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/01 BioTech Biotechnologie 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0797/01 DOPŽP Doprava a životní prostředí 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0295/02 GIS Geograficke informační systémy 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0001/01 HŽP Havárie v životním prostředí 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0230/01 SaVŽP Stav a vývoj ŽP v ČR 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 225-0032/01 Stavitelství 4 ZaZk 3 t+2 5 čeština
040-0002/01 CHEMP Chemický průmysl 4 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0231/01 ČOV Čištění odpadních vod 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0727/01 Fytocen Fytocenologie 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0728/02 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 4 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 223-0041/01 Stavby na ochranu ŽP 4 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 361-0544/01 TP Technika prostředí 4 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0247/02 Vlivy fyzikálně-technických emisí 4 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0369/02 AM Automatizace monitoringu 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0615/02 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0252/01 G Geomechanika 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0660/01 KHŹP Komplexní hodnocení ŽP 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0003/01 PRUMR Průmyslová rizika 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0732/01 RekB Rekultivace 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0094/02 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 ZaZk 3+1 4 čeština

P - Environmentální inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0221/02 OCHPN Ochrana půd 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0220/03 OV Ochrana vod 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 222-0026/07 ÚP Územní plánování 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0770/01 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0222/04 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0752/03 EM Environmentální management 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/01 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/01 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0715/03 OS Oborový seminář 5 Za 0+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 546-0251/01 PreDipPrax Předdiplomní praxe 5 ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0730/01 TeCvREG Terénní cvičení z regenerace krajiny 5 Za 0+2 d 0 čeština

V - Environmentální inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština

P - Nabídka KTV - 2. etapa (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

V - Nabídka KTV - 2. etapa (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia