Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T005 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0752/03 EM Environmentální management 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0121/02 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0239/01 PP Pracovní prostředí 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0273/01 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0615/02 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0252/01 G Geomechanika 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0151/01 OEVP Oborová exkurze - vlivy poddolování 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 040-0003/01 PRUMR Průmyslová rizika 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0732/01 RekB Rekultivace 5 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0094/02 Vlivy hornické činnosti na krajinu 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0715/03 OS Oborový seminář 5 Za 0+1 t 30 čeština
Výběr v OSP 546-0251/01 PreDipPrax Předdiplomní praxe 5 ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0730/01 TeCvREG Terénní cvičení z regenerace krajiny 5 Za 0+2 d 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština