Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T022 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0098/02 Che Chemie 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/03 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0057/05 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0030/03 TK Technické kreslení 1 Za 12 h/s+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0501/02 Fyzika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/03 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0028/05 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 12 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0099/02 OCH Organická chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0551/03 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0100/02 Analytická a fyzikální chemie 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0502/02 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0079/03 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0018/01 Aplikovaná geologie a geomorfologie 2 ZaZk 15 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0101/01 IMA I Instrumentální metody analýzy I 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0552/04 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0062/03 PrPro Přípravné procesy 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0261/01 Toxikologie 2 KlZap 30 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0102/02 Hydrochemie 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0624/01 Klimatologie 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0260/01 ExHT Exkurze z hornických technologií 3 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 541-0078/03 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0292/03 HT Hornické technologie 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0069/05 HG Hydrogeologie 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0104/02 IMA II Instrumentální metody analýzy II 3 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0564/02 MM Matematické modelování 3 ZaZk 10 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0274/03 SJV Suroviny a jejich využití 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/03 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0121/03 MS Monitorovací systémy 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0214/03 PEDN Pedologie 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0709/03 Technologická analýza I 3 ZaZk 20 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0106/02 filPed Terénní cvičení z pedologie 3 ZaZk 0+1 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0752/05 EM Environmentální management 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0537/03 ZCHS Základy chemie silikátů 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0003/01 FyzPro Fyzikální procesy 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0046/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0710/03 Technologická analýza II 4 ZaZk 20 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0802/02 ZE Základy energetiky 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/04 ČOV Čištění odpadních vod 4 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0220/05 OV Ochrana vod 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/02 BioTech Biotechnologie 4 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0010/01 ExZEaTM Exkurze základy energetiky, termické metody 4 ZaZk 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0095/02 0 Hodnocení vlastností odpadů 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0011/01 LabChemBio Laboratorní cvičení z chemických procesů a biotechnologií 4 ZaZk 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0047/01 TM Termické metody 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0057/05 Zpracování kalu 4 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0222/06 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0063/02 PP Pomocné procesy 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština