Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T022 / - / M / K / Most / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/04 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0003/01 FyzPro Fyzikální procesy 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0046/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0710/03 Technologická analýza II 4 ZaZk 20 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0802/02 ZE Základy energetiky 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/04 ČOV Čištění odpadních vod 4 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0220/05 OV Ochrana vod 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/02 BioTech Biotechnologie 4 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0010/01 ExZEaTM Exkurze základy energetiky, termické metody 4 ZaZk 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0095/02 0 Hodnocení vlastností odpadů 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0011/01 LabChemBio Laboratorní cvičení z chemických procesů a biotechnologií 4 ZaZk 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0047/01 TM Termické metody 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0057/05 Zpracování kalu 4 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0222/06 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0063/02 PP Pomocné procesy 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0099/01 GE Geoekologie 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0037/06 HsO I. Hospodaření s odpady I 5 ZaZk 25 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0224/03 LEGZP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0281/06 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0049/03 Recyklace odpadu 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0294/01 CP Čistší produkce 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/06 GIS Geografické informační systémy 5 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0784/03 RP Recyklace plastů 5 ZaZk 16 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/01 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0027/01 ExHOSPO Exkurze z předmětu Hospodaření s odpady 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0029/01 ExRek Exkurze z předmětu Rekultivace a péče o krajinu 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 546-0274/03 Hodnocení účinku na ŽP 5 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0038/01 Hospodaření s odpady II 5 ZaZk 25 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0073/02 RKODČ Regenerace krajiny ovlivněné důlní a průmyslovou činností 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0253/02 EnviInfo Environmentální informatika 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0041/01 ESTE Estetika 5 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0749/02 BRM Bioremediace 6 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0030/03 DS Diplomový seminář 6 Za 0+30 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 541-0450/01 EMDP Exkurze z předmětu Metody dekontaminace prostředí 6 Za 0+1 d 0 čeština
Výběr v OSP 541-0566/01 MDKP Metody dekontaminace prostředí 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0279/03 DP Diplomová práce 6 Za 0+50 h/s 25 čeština