Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T022 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/02 ACh Analytická chemie 2 Za 3+3 0 čeština
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0001/02 FCH Fyzikální chemie 2 Za 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/07 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 339-0014/01 TM Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/06 ACh Analytická chemie 2 ZaZk 2+3 11 čeština
Výběr v OSP 619-0001/06 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 2+1 7 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0504/01 Aplikovaná fyzika pro úpravníky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 452-0071/01 E1611 ELEKTROTECHNIKA 1611 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0065/01 Fyzikalní separační procesy 3 ZaZk 4+5 9 čeština
Výběr v OSP 637-0116/01 ZKH Základy kovohutnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0754/01 Právní úprava odpadového hospodářství 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0050/01 ToxŽP Toxikologie a škodliviny v životním prostředí 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0079/01 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0023/01 ZHV Zásobování hospodářskou vodou 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0122/01 ApInf Aplikovaná informatika 3 Za 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0028/01 M Mineralogie a petrografie 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 546-0051/01 ZaklBio Základy biotechnologií 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0468/01 AG Aplikovaná geologie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0078/01 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0755/01 Mikroskopické praktikum 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 546-0222/01 Ochrana ovzduší 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0056/01 Teorie řízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0002/01 Flotace 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 546-0064/01 Chemické procesy 4 ZaZk 4+5 9 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0764/01 Bibliografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0212/01 LNS Ložiska nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0728/01 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0786/01 SSvOH Státní správa v odpadovém hospodářství 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0803/01 SZ Strojní zařízení 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0057/02 Zpracování kalu 4 ZaZk 2+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0768/01 OH I Odpadové hospodářství I 4 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 546-0756/01 PP Provozní praxe 4 Za 0+2 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/02 ČOV Čištění odpadních vod 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 541-0262/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0752/01 EM Environmentální management 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0095/01 0 Hodnocení vlastností odpadů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0802/01 ZE Základy energetiky 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0327/01 Geograficke informační systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0715/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+1 t 8 čeština
Výběr v OSP 546-0769/01 OHII Odpadové hospodářství II 5 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 546-0049/02 Recyklace odpadu 5 ZaZk 5+4 9 čeština
Výběr v OSP 546-0782/02 Staré ekologické zátěže 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0235/01 MARKE Marketing 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0121/01 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0785/02 Odpady z těžby a zpracování surovin 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0784/02 RP Recyklace plastů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0047/02 Bezpečnost a hygiena práce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0783/02 IOH Informatika v odpadovém hospodářství 5 Za 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0510/01 HGF Dozimetrie 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština