Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T022 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0008/01 Flotace nerostných surovin a odpadů 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0046/02 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0764/01 Bibliografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0212/01 LNS Ložiska nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0035/01 Minerální biotechnologie I. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0786/01 SSvOH Státní správa v odpadovém hospodářství 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0803/01 SZ Strojní zařízení 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0057/01 Zpracování kalu 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0025/01 Ex Exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0768/01 OH I Odpadové hospodářství I 4 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 542-0063/01 PP Pomocné procesy 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 546-0756/01 PP Provozní praxe 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0752/01 EM Environmentální management 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0095/01 0 Hodnocení vlastností odpadů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0036/01 Minerální biotechnologie II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0520/02 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 361-0802/01 ZE Základy energetiky 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 548-0016/01 GIS Geografické informační systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0783/02 IOH Informatika v odpadovém hospodářství 5 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/01 OHII Odpadové hospodářství II 5 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 546-0049/02 Recyklace odpadu 5 ZaZk 5+4 9 čeština
Výběr v OSP 546-0782/02 Staré ekologické zátěže 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/05 ČOV Čištění odpadních vod 5 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0235/01 MARKE Marketing 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0121/01 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0785/02 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0784/02 RP Recyklace plastů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/02 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0279/05 DP Diplomová práce 5 Za 0+50 d 20 čeština
Výběr v OSP 546-0715/05 OS Oborový seminář 5 Za 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0510/01 HGF Dozimetrie 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština