Studijní plán – HGF / M2102 / 3904T022 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0783/02 IOH Informatika v odpadovém hospodářství 5 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0769/01 OHII Odpadové hospodářství II 5 ZaZk 5+2 7 čeština
Výběr v OSP 546-0049/02 Recyklace odpadu 5 ZaZk 5+4 9 čeština
Výběr v OSP 546-0782/02 Staré ekologické zátěže 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/05 ČOV Čištění odpadních vod 5 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0235/01 MARKE Marketing 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0121/01 MS Monitorovací systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0785/02 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0784/02 RP Recyklace plastů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/02 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0279/05 DP Diplomová práce 5 Za 0+50 d 20 čeština
Výběr v OSP 546-0715/05 OS Oborový seminář 5 Za 0+8 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0510/01 HGF Dozimetrie 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština