Studijní plán – HGF / M2102 / 3911T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3911T001 – Aplikovaná fyzika materiálů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0803/01 Fyzika pevných látek 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0001/05 FCH Fyzikální chemie 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0101/01 Kovy I. 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0805/01 KF Kvantová fyzika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0800/01 Oborová exkurze 2 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0804/01 US Uživatelský software 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0806/01 FVH Fyzikalní vlastnosti hornin 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/01 G Geologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0807/01 Ionizující záření 2 ZaZk 2+2 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0039/01 ITHGF INTEGRALNI TRANSFORMACE 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 637-0160/01 K-II Kovy II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0808/01 MFV Měření fyzikálních veličin 3 ZaZk 3+4 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0206/01 GF Geofyzika 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 730-0006/01 HGF Medoty analytické chemie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0809/01 PŘFE Počítačové řízení fyzikálního experimentu 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 337-0014/03 TECME Technická mechanika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0811/01 Akustika a optika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0812/01 Fyzika tekutin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0808/02 MFV Měření fyzikálních veličin 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0105/01 Nekov Nekovy 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0810/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0813/01 FVSH Fyzikální vlastnosti stavebních hmot 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 714-0521/01 MMF Matematické metody ve fyzice 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0032/01 MPT Mechanika poddajných těles 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0814/01 Přesná mechanika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0815/01 FE Fyzikální elektronika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0817/01 Jaderná fyzika 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0818/01 MDM Magnetické diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0054/02 NŘDF Numerické řešení diferenciálních rovnic 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0816/01 PAO Praktikum z akustiky a optiky 4 ZaZk 0+4 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0292/02 HT Hornické technologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 457-0007/02 MMO MATEMAT. MET. OPTIMAL. 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0072/02 ST 1 Strojírenská technologie I. 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0001/01 pas PRAVDEPODOBNOST A STATISTIKA 4 ZaZk 0+0 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0821/01 ODM Optické diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0820/01 PE Praktikum z elektroniky 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 730-0003/02 Rentgenologické diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0819/01 TSF Termodynamika a statistická fyzika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0822/01 UZDM Ultrazvukové diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0066/01 ESaO Elektrické součástky a obvody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0051/02 Metalurgické technologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 221-0102/02 HGF Stavební technologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0022/02 TK Technická kybernetika 4 ZaZk 2+1 3 čeština