Studijní plán – HGF / M2102 / 3911T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3911T001 – Aplikovaná fyzika materiálů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0039/01 ITHGF INTEGRALNI TRANSFORMACE 3 ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 637-0160/01 K-II Kovy II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0808/01 MFV Měření fyzikálních veličin 3 ZaZk 3+4 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0206/01 GF Geofyzika 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 615-0018/01 MACh Metody analytické chemie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0809/01 PŘFE Počítačové řízení fyzikálního experimentu 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 337-0014/03 TECME Technická mechanika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0811/01 Akustika a optika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0812/01 Fyzika tekutin 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0808/02 MFV Měření fyzikálních veličin 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0105/01 Nekov Nekovy 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0800/02 Oborová exkurze 3 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 516-0810/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0813/01 FVSH Fyzikální vlastnosti stavebních hmot 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 714-0521/01 MMF Matematické metody ve fyzice 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0032/01 MPT Mechanika poddajných těles 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0814/01 Přesná mechanika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+1 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0815/01 FE Fyzikální elektronika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0817/01 Jaderná fyzika 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0818/01 MDM Magnetické diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0054/01 NŘDF Numerické řešení diferenciálních rovnic 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0816/01 PAO Praktikum z akustiky a optiky 4 ZaZk 0+4 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0522/01 FA Funkcionální analýza 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0292/02 HT Hornické technologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0072/02 ST 1 Strojírenská technologie I. 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0049/01 STA1 Statistika I 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0800/03 Oborová exkurze 4 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 516-0821/01 ODM Optické diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0820/01 PE Praktikum z elektroniky 4 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 730-0003/02 Rentgenologické diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0819/01 TSF Termodynamika a statistická fyzika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0822/01 UZDM Ultrazvukové diagnostické metody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0066/01 ESaO Elektrické součástky a obvody 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0051/02 Metalurgické technologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 221-0102/02 HGF Stavební technologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0022/01 TK Technická kybernetika 4 ZaZk 3+4 7 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0824/01 FP Fyzika plazmatu 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0825/01 Optoelektronika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0823/01 PFD Praktikum z fyzikální diagnostiky 5 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0826/01 TPL Teorie pevných látek 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0827/01 Magnetická defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0828/01 Optická defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0830/01 RGD Rentgenografická defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0829/01 Ultrazvuková defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0443/01 STZV Systémy technického zabezpečení výroby 5 ZaZk 2+1 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0800/04 Oborová exkurze 5 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 516-0832/01 OS Oborový seminář 5 Za 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 516-0834/01 Optické komunikace 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0831/01 Průmyslové právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0833/01 Seminář k diplomové práci 5 ZaZk 0+10 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II 5 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0835/01 RAŽPP Radioaktivita v životním a pracovním prostředí 5 ZaZk 2+1 3 čeština