Studijní plán – HGF / M2102 / 3911T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3911T001 – Aplikovaná fyzika materiálů
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Aplikovaná fyzika materiálů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0827/01 Magnetická defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0828/01 Optická defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0830/01 RGD Rentgenografická defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0829/01 Ultrazvuková defektoskopie 5 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II 5 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0692/02 OchTŽP Ochrana a tvorba ŽP 5 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0834/01 Optické komunikace 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0835/01 RAŽPP Radioaktivita v životním a pracovním prostředí 5 ZaZk 2+1 3 čeština

P - Aplikovaná fyzika materiálů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0824/01 FP Fyzika plazmatu 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 516-0825/01 Optoelektronika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0823/01 PFD Praktikum z fyzikální diagnostiky 5 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0826/01 TPL Teorie pevných látek 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0800/04 Oborová exkurze 5 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 516-0832/01 OS Oborový seminář 5 Za 0+6 6 čeština
Výběr v OSP 516-0831/01 Průmyslové právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0833/01 Seminář k diplomové práci 5 ZaZk 0+10 10 čeština

V - Aplikovaná fyzika materiálů (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0443/01 STZV Systémy technického zabezpečení výroby 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

P - Nabídka KTV - 2. etapa (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

V - Nabídka KTV - 2. etapa (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia