Studijní plán – HGF / M2110 / 2101T003 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0033/01 P Petrologie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/03 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0630/01 Biologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0504/01 GM Geomorfologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0014/01 P Paleontologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0530/01 PGP Petrografické praktikum 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0014/02 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 2+1 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0112/02 Etika Etika 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0053/01 GE Geodetické cvičení 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0006/02 GaK Geodézie a kartografie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0001/01 GCH Geochemie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0035/01 GE Geologická exkurze 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0007/02 HG Historická geologie 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 541-0066/01 PZG Praxe ze všeobecné geologie 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0526/01 Databázové systémy 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 544-0091/01 Geodetické praktikum 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0214/02 PEDN Pedologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 637-0158/01 PMMT Perspektivní materiály pro moderní technologie 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 221-0017/03 STV Stavitelství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0034/01 SG Strukturní geologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0531/01 Systémová analýza 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0218/01 LG Ložisková geologie 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0711/01 MHHM Mechanika hornin a horninového masívu 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0037/02 RG Regionální geologie 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/01 Aplikovaná fyzika 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0089/03 ASŘ Automatizované systémy řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0702/02 E ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0473/01 HVV Hydrogeochemie a vzorkování vod 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0556/01 INSTRM Instrumentální metody 3 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 711-0406/04 ObP Obchodní právo 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0540/01 PočGraf Počítačová grafika 3 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 541-0557/01 PMRN Praktikum z mikroskopie rud a nerud 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 541-0555/01 S Silikáty 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 222-0026/03 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 2+1 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0289/01 ELG Exkurze z ložiskové geologie 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0206/02 GF Geofyzika 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0045/01 PH Podzemní hydraulika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0467/01 PCV Praktické cvičení z vrtání 3 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 541-0425/01 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0543/02 Dálkový průzkum Země 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0584/01 GFPT Geofyzikální přístrojová technika 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0559/01 HGKL Hydrologie a klimatologie 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 456-0113/01 INT Internetové technologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0214/01 LRN Ložiska rud a nerud 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 541-0269/01 MG Matematická geologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0757/01 Monitorovací systémy v ŽP 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0074/01 S Sedimentologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0586/01 TU Těžba uhlovodíků 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 117-0001/01 . Účetnictví 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0585/01 VSM Vrtné stroje a mechanismy 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0587/01 PVD Praktikum z vrtné dokumentace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0081/02 Regionální geologie světa 3 KlZap 2+0 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0254/03 Geologická informatika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0069/01 HG Hydrogeologie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0009/01 IG Inženýrská geologie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0062/01 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 4 Za 0+3 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0563/01 DK Digitální kartografie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0056/02 DNS Druhotné nerostné suroviny 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0399/01 FSaB Finanční systémy a bankovnictví 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0061/01 GŽP Geochemie životního prostředí 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0493/01 HZTS Hydrodynamické zkoušky a testy sond 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0491/01 KVSPV Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0211/01 LK Ložiska kaustobiolitů 4 ZaZk 3+5 8 čeština
Výběr v OSP 541-0217/01 LGF Ložisková geofyzika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/02 MARKE Marketing 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0564/01 MM Matematické modelování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0057/01 - Mechanika zemin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0566/01 MDKP Metody dekontaminace prostředí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0562/01 UPP Uhelně petrografické praktikum 4 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 541-0489/01 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0253/01 DLPT Dobývání ložisek a projektování těžby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0601/01 MGP Metodologie geologického průzkumu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0119/01 HGF Trhací práce a ražení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0264/02 AG Aplikovaná geostatistika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0569/01 AMP Aplikovaná mineralogie a petrografie 4 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 546-0749/01 BRM Bioremediace 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0203/01 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0262/01 ENS Ekonomika nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0478/01 EHGIGV Exkurze z HG,IG,GF a vrtání 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0475/01 SMHGIG Geofyzikální metody v HG a IG 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0748/01 Likvidace odpadů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0570/01 MMG Manažerství a marketing v geologii 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0256/01 MG Manažerství v geologii 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0506/01 Metody inženýrské geofyziky 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 541-0500/01 OPVS Ochrana podzemních vod a sanace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0472/01 RHG Regionální hydrogeologie 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0498/01 SIG Speciální inženýrská geologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0474/01 STP Speciální technické práce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0261/03 Toxikologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0520/01 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0492/01 VIGS Vyhledávání a interpretace geologických struktur 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0398/01 EO Ekonomické oceňování 4 KlZap 2+0 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0283/02 EGP Ekonomika geologických prací 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0327/02 Geograficke informační systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0021/01 Důlní větrání a bezpečnost 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0574/02 EZ-PS Ekologické zátěže - průzkum, sanace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0511/02 GFGP Geofyzika a geotechnologické praktikum 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0117/02 HGF Geotechnika a modelování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0505/02 IGFD Interpretace geofyzikálních dat 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0646/01 KrEkoB Krajinná ekologie 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 541-0499/01 MHP Modelování hydrogeologických procesů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0519/01 OLNS Oceňování ložisek nerostných surovin 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0496/01 OJPV Odvodňování a jímání podzemních vod 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0575/02 PGIS Projektování geoinformačních systémů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0509/01 PIGHGP Projektování IG a HG průzkumu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0597/02 PSS Průzkum a sanace skládek 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0016/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0273/03 RegKr Regenerace krajiny 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0507/02 Ročníkový projekt 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0573/02 SIGHG Software v IG a HG 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0490/01 SVP Speciální vrtné práce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0598/01 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0751/02 Technologie zpracování odpadů 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 541-0234/01 PZP Zřizování a provoz PZP 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0580/02 GE Geotermální energie 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0579/02 PMG Podnikatelství a marketing v geologii 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 224-0014/02 PS Podzemní stavitelství 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0033/01 Bezpečnostní a právní předpisy 5 ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0750/02 EP Environmentální politika 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0571/02 OL Oborová legislativa 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0572/02 OS Oborový seminář 5 ZaZk 0+0 18 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0578/02 EA Environmentální audity 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0577/02 GMD Geotechnologické metody dobývání 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0599/01 MSHGIG Monitorovací systémy v HG, IG 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0600/01 NSEP Nerostná surovinová a energetická politika 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0576/02 OAGIS Oborová aplikace geografických informačních systémů 5 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 546-0222/03 Ochrana ovzduší 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština