Studijní plán – HGF / M2110 / 2101T003 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0254/01 Geologická informatika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0069/01 HG Hydrogeologie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0009/01 IG Inženýrská geologie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0062/01 KPGM Kurz povrchového geologického mapování 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0056/01 DNS Druhotné nerostné suroviny 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0399/01 FSaB Finanční systémy a bankovnictví 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0061/01 GŽP Geochemie životního prostředí 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0493/01 HZTS Hydrodynamické zkoušky a testy sond 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0491/01 KVSPV Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0211/02 LK Ložiska kaustobiolitů 4 ZaZk 3+5 8 čeština
Výběr v OSP 541-0217/01 LGF Ložisková geofyzika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0057/01 - Mechanika zemin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0489/01 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0253/01 DLPT Dobývání ložisek a projektování těžby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0478/01 EHGIGV Exkurze z HG,IG,GF a vrtání 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0601/01 MGP Metodologie geologického průzkumu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0119/01 HGF Trhací práce a ražení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0264/01 AG Aplikovaná geostatistika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0569/01 AMP Aplikovaná mineralogie a petrografie 4 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 541-0203/01 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0262/01 ENS Ekonomika nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0475/01 SMHGIG Geofyzikální metody v HG a IG 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0570/01 MMG Manažerství a marketing v geologii 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0500/01 OPVS Ochrana podzemních vod a sanace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0472/01 RHG Regionální hydrogeologie 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0498/01 SIG Speciální inženýrská geologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0474/01 STP Speciální technické práce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0520/01 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0574/01 EZ-PS Ekologické zátěže - průzkum, sanace 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0283/01 EGP Ekonomika geologických prací 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/02 GIS Geografické informační systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0016/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0340/01 DVaB Důlní větrání a bezpečnost 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0117/02 HGF Geotechnika a modelování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 5 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0497/01 HG Hydrogeologie II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0505/01 IGFD Interpretace geofyzikálních dat 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0499/01 MHP Modelování hydrogeologických procesů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0496/01 OJPV Odvodňování a jímání podzemních vod 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0509/01 PIGHGP Projektování IG a HG průzkumu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0490/01 SVP Speciální vrtné práce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0598/01 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0410/02 UNS Úprava nerostných surovin 5 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0234/01 PZP Zřizování a provoz PZP 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0014/02 PS Podzemní stavitelství 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/01 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0700/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 21 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0599/01 MSHGIG Monitorovací systémy v HG, IG 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0600/01 NSEP Nerostná surovinová a energetická politika 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština