Studijní plán – HGF / M2110 / 2101T003 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0574/01 EZ-PS Ekologické zátěže - průzkum, sanace 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0283/01 EGP Ekonomika geologických prací 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/02 GIS Geografické informační systémy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0016/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0340/01 DVaB Důlní větrání a bezpečnost 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0117/02 HGF Geotechnika a modelování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0223/03 HosOd Hospodaření s odpady 5 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0497/01 HG Hydrogeologie II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0505/01 IGFD Interpretace geofyzikálních dat 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0499/01 MHP Modelování hydrogeologických procesů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0496/01 OJPV Odvodňování a jímání podzemních vod 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0509/01 PIGHGP Projektování IG a HG průzkumu 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0490/01 SVP Speciální vrtné práce 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0598/01 SNSZ Světové nerostné surovinové zdroje 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0410/02 UNS Úprava nerostných surovin 5 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0234/01 PZP Zřizování a provoz PZP 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0014/02 PS Podzemní stavitelství 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/01 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 541-0700/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 21 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0599/01 MSHGIG Monitorovací systémy v HG, IG 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0600/01 NSEP Nerostná surovinová a energetická politika 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština