Studijní plán – HGF / M2111 / 2101T008 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T008 – Hornické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0001/02 CH Chemie 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/03 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 20 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0296/02 ZH Základy hornictví 1 ZaZk 15 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0016/01 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/03 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 13 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 452-0100/01 EMOST Elektrotechnika a mikroelektronika 1 ZaZk 15 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0103/01 FIL Filozofie 1 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 516-0501/02 Fyzika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/03 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 337-0014/02 TECME Technická mechanika 1 ZaZk 15 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0551/03 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/02 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 338-0074/02 Hornická termo a hydromechanika 2 ZaZk 15 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/03 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0208/02 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 15 h/s+5 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0057/07 NZ Nauka o Zemi 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 345-0072/01 ST 1 Strojírenská technologie I. 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 347-0011/03 Základy strojnictví 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/01 G Geodézie 2 ZaZk 15 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 541-0029/06 G Geologie 2 ZaZk 15 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0552/03 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0030/02 TK Technické kreslení 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0413/02 TP Teorie práva 2 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0005/03 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 346-0023/01 Strojírenská technologie 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0087/01 Top Topografie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0250/01 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 2 Za 10 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/03 HGF Hornická geofyzika 3 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0231/01 HG Hornická geomechanika 3 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0040/01 Hornické a průmyslové stavitelství 3 ZaZk 12 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0003/02 Části a mechanizmy strojů I 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0212/02 LNS Ložiska nerostných surovin 3 KlZap 15 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0031/01 ML Mapování lomu 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 636-0059/01 Nauka o materiálech 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 224-0109/01 HGF Trhací práce a ražení podzemních děl 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 224-0028/01 HGF Trhací práce v lomech 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/05 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0802/01 HGF Doprava na dolech a lomech 3 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0100/02 O Odvodňování 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0053/01 DSZ Důlní stroje a zařízení 3 ZaZk 15 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0012/02 Mechanika tekutin 3 ZaZk 12 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0352/01 PGS Počítačové grafické systémy 3 KlZap 10 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 343-0010/02 PDSZ Povrchové dobývací stroje a zařízení 3 ZaZk 15 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0102/01 HGF Rozvody energií v dolech a lomech 3 ZaZk 14 h/s+6 h/s 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0261/01 HŽP Hornictví a ŽP 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0217/02 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 4 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 547-0042/01 Větrání dolů a lomů 4 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0118/01 HGF Automatizace techniky a systémů řízení 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/02 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 338-0025/03 PohPř Pohony a převody 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0596/02 TVP Technologie vrtných prací 4 ZaZk 18 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0029/01 ZS Zemní stroje 4 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0039/04 Hornická rizika a záchranářství 4 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0281/02 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0100/02 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 4 ZaZk 15 h/s+5 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0012/03 Aut.L Automatizace lomu 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0091/02 ASŘHV Automatizační systémy hornické výroby 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0713/01 EMO Experimentální metody v oboru 4 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0079/01 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 224-0038/01 HGF Inženýrská geotechnika 4 ZaZk 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 547-0044/01 Klimatizace dolů 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 343-0049/01 ZS II Zemní stroje II 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0049/02 Horní právo a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0333/01 Podnik Podnikatelství 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0091/02 Hydraulické systémy zemních strojů 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 343-0004/02 KC I Konstrukční cvičení I 5 KlZap 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0716/02 KLD Konzervace a likvidace dolů 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0316/03 KaLL Konzervace a likvidace lomů 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 343-0074/02 HGF Provoz a údržba dobývacích a zemních strojů 5 ZaZk 10 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0738/02 PVPD Příprava výroby a projektování dolů 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0739/02 PVPL Příprava výroby a projektování lomů 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 342-0112/02 HGF Úpravnické stroje a zařízení 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0368/01 HGF Ekonomika a management hornických provozů 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0318/02 PRP Projektování rekultivačních prací 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0005/02 KC II Konstrukční cvičení II 5 KlZap 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0087/04 LDL Lomové dobývání ložisek 5 ZaZk 10 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 343-0076/02 HGF Metodika konstruování 5 KlZap 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0304/02 ObchS Obchod surovinami 5 Za 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0794/02 PPŹP Právní problematika ŽP 5 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 343-0075/02 HGF Projektování a diagnostika systémů 5 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0244/02 RPSD Rozbory provozních situací dolů 5 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0024/02 RPSL Rozbory provozních situací lomů 5 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0039/03 VP Vlivy poddolování 5 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0211/01 PP Předdiplomní praxe 6 Za 0+20 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0719/04 OS Oborový seminář 6 Za 20 h/s+0 40 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/02 DP Diplomová práce 6 Za 10 h/s+0 10 čeština