Studijní plán – HGF / M2111 / 2101T008 / - / M / K / Most / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T008 – Hornické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
PV - Hornické inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0091/02 Hydraulické systémy zemních strojů 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0322/01 KC Konstrukční cvičení 5 KlZap 0+16 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 340-0704/01 PÚDZS Provoz a údržba dobývacích a zemních strojů 5 ZaZk 10 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0738/02 PVPD Příprava výroby a projektování dolů 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0739/02 PVPL Příprava výroby a projektování lomů 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0336/02 ÚUS Úprava užitkových surovin 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0112/02 HGF Úpravnické stroje a zařízení 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0384/02 ZLD Zajištění a likvidace dolů 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0383/02 ZLL Zajištění a likvidace lomů 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0501/01 KC2 Konstrukční cvičení II 5 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0087/04 LDL Lomové dobývání ložisek 5 ZaZk 10 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0509/01 MK Metodika konstruování 5 ZaZk 4 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/02 ObchS Obchod surovinami 5 Za 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0794/02 PPŹP Právní problematika ŽP 5 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 340-0335/01 PDS Projektování diagnostických systémů 5 ZaZk 8 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 542-0244/01 RPSD Rozbory provozních situací dolů 5 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0024/02 RPSL Rozbory provozních situací lomů 5 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0306/01 TDS1 Technická diagnostika a spolehlivost I 5 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 544-0039/03 VP Vlivy poddolování 5 ZaZk 15 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0719/04 OS Oborový seminář 6 Za 20 h/s+0 40 čeština

P - Hornické inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0322/02 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0333/01 Podnik Podnikatelství 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0368/01 HGF Ekonomika a management hornických provozů 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0733/02 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0211/01 PP Předdiplomní praxe 6 Za 0+20 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0076/02 DP Diplomová práce 6 Za 10 h/s+0 10 čeština