Studijní plán – HGF / M2111 / 2101T008 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T008 – Hornické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0074/01 Hornická termo a hydromechanika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0014/03 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0087/01 Top Topografie 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0004/03 G Geodézie 2 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 541-0031/01 GTC Geologické terénní cvičení 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0208/01 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0251/01 OP Odborná hornická praxe 2 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 339-0002/04 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0022/02 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0025/02 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0072/01 E2131 HORNICKA ELEKTROTECHNIKA 2131 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0250/01 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0231/03 HG Hornická geomechanika 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0303/01 LPNS Ložiska a průzkum nerostných surovin 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0305/01 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0029/01 HGF Terénní cvičení z trhacích prací 3 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/01 HGF Hornická geofyzika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0034/01 HGF Ražení podzemních děl 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0710/01 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0106/01 HGF Trhací práce v dolech 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0028/01 HGF Trhací práce v lomech 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0400/01 Kyb Kybernetika 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/04 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 544-0003/02 DM Důlní měřictví 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0259/01 E Exkurze z dobývání ložisek 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 340-0702/01 HS Hornické stroje 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0251/02 OP Odborná hornická praxe 3 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0066/01 TCDM Terénní cvičení z důlního měřictví 3 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/02 Aplikovaná fyzika 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0109/01 HGF Doprava v dolech a lomech 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0553/01 PG Počítačová grafika - HI 3 Za 3+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0582/01 TVP Technologie vrtných prací 3 Za 3+3 6 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0043/01 Hornické stavitelství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0323/03 VDaL Větrání dolů a lomů 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0701/01 DSaZ Důlní stroje a zařízení 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0281/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0700/01 PDSaZ Povrchové dobývací stroje a zařízení 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0325/01 ŘVS Řešení větrních sítí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0217/01 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0100/01 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 4 ZaZk 4+3 7 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0327/01 HRZ Hornická rizika a záchranářství 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0261/01 HŽP Hornictví a ŽP 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0261/02 HŽP Hornictví a ŽP 4 ZaZk 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0016/01 OP Oborová praxe 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0295/01 TC Terénní cvičení na dolech a lomech 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0324/02 RBZS Terénní cvičení na HBZS 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0336/01 ÚUS Úprava užitkových surovin 4 Za 0+2 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0012/01 Aut.L Automatizace lomu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0091/01 ASŘHV Automatizační systémy hornické výroby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0736/01 HO Hydrogeologie a odvodnění 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0336/03 ÚUS Úprava užitkových surovin 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0304/04 ObchS Obchod surovinami 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/03 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0322/01 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0737/01 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0748/01 TC Terénní cvičení z přípravy výroby 5 ZaZk 0+1 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0079/02 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0326/02 kldol Klimatizace dolů 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 224-0035/02 HGF Podzemní stavby a zakládání staveb 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 542-0085/01 PDL Projektování dolů a lomů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0733/02 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0227/01 TKP Těžba kapalin a plynů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0384/01 ZLD Zajištění a likvidace dolů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0383/01 ZLL Zajištění a likvidace lomů 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0719/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+30 20 čeština
Výběr v OSP 542-0211/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+3 0 čeština