Studijní plán – HGF / M3646 / 3602T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 – Geoinformatika
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0117/05 DBS Databázové systémy 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0006/01 GaK Geodézie a kartografie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0345/01 Operační systém UNIX 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0362/01 OSS Organizace státní správy 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0019/01 PRG1 Programování I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0018/01 SI Stavitelství 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0118/01 TPVT Technické prostředky VT 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0266/01 Geografie a geomorfologie 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0462/01 Prostorová analýza dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0050/01 TCGK Terénní cvičení z geodézie a kartografie 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0113/01 Úvod do geografických informačních systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0119/01 Základy počítačové grafiky a CAD 2 KlZap 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0338/02 Aplikace systému řízení báze dat 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0341/01 HaS Hutnictví a strojírenství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0102/01 IS Informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0319/01 InS Inženýrské sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0346/01 Operační systém WINDOWS NT 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0040/01 Programování II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0342/01 Zdroje prostorových dat 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 546-0281/03 ZaLns Zemědělství a lesnictví 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0048/01 Dálkový průzkum Země 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0079/01 FGM Fotogrammetrie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0314/01 Praktikum z operačních systémů 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 545-0312/01 Programové prostředky pro GIS I 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0313/01 TSŘ Teorie systémů a řízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0026/14 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0310/01 Zpracování dat v GIS 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0463/01 Bezpečnost dat v informačních systémech 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 545-0321/01 Exkurze na pracoviště GIS 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0316/01 Modelování terénu a krajiny 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 545-0317/01 Programové prostředky pro DPZ 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0404/01 Programové vybavení pro GIS II 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0356/01 SePr Semestrální projekt 3 Za 0+10 10 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0367/02 MaS Modelování a simulace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0354/01 Projektování GIS a management dat 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0356/02 SePr Semestrální projekt 4 Za 0+9 9 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0071/01 AG Aplikovaná geochemie 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0104/02 AD Automatizace dopravy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0372/01 Aut.ES Automatizace energetickych systemu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0806/01 Dop Doprava 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0101/02 DHO Důlní hydrogeologie a odvodňování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0554/01 DHOL Důlní hydrogeologie a odvodňování lomů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0201/01 Ekologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0608/01 EGPZN Ekonomika geologických prací a zdrojů nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0435/01 ES Energetické systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0005/01 - Geomechanika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0006/03 GS Geotechnické stavby 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0007/02 GM Geotechnický monitoring 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0008/02 Geotechnika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0466/01 Globální navigační a polohové systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0324/01 Havarijní plánování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0203/01 HDL Hlubinné dobývání ložisek 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0231/02 HG Hornická geomechanika 4 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 547-0039/03 Hornická rizika a záchranářství 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0069/03 HG Hydrogeologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0006/02 IaIP Investice a investiční procesy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0009/02 IG Inženýrská geologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0245/01 Komplexní hodnocení stavu ŽP 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0251/01 Komunikační systémy PO 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0087/02 LDL Lomové dobývání ložisek 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0301/01 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0288/02 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0218/02 LG Ložisková geologie 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 227-0013/01 Městské komunikace a podzemní kolektory 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0255/01 MGP Metodologie geologického průzkumu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0028/02 M Mineralogie a petrografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0447/01 HGF Multimediální systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0607/01 NSS Nerostné stavební suroviny 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0445/01 HGF Objektově orientované technologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0222/03 Ochrana ovzduší 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0467/02 OR Operační výzkum 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0086/04 PocS Počítačové sítě 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0054/01 FAST Požární bezpečnost staveb 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0210/01 Požární taktika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0464/01 Programování III 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0058/01 PRS Průmyslové stavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0749/01 PVP Příprava výroby a projekce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0737/02 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0436/01 Rob. Robotizace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0076/02 SWI Softwarové inženýrství 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 222-0014/02 BaOV Stavby pro bydlení a občanskou vybavenost 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0274/01 Technické a právní předpisy PO 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0332/01 TPA Technické prostředky automatizace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0302/01 TDS Technologie dopravy surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0705/01 TZS Technologie zpracování surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0056/01 Teorie řízení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0094/02 Trhací práce a ražení důlních děl 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0028/01 HGF Trhací práce v lomech 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0066/01 TKP Tvorba krajiny po průmyslové činnosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0479/01 Tvorba WWW serverů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0010/03 Údržba a rekonstrukce komunikací a mostů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0373/01 UI Umělá inteligence 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0042/03 Větrání dolů a lomů 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 541-0025/02 VG Všeobecná geologie 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0355/01 Digitální zpracování dat v DPZ 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0357/01 Exkurze na pracoviště kartografie A GIS 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0545/01 ES_GIS Expertní systémy v GIS 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0208/01 PR Oborová praxe 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0411/01 Semestralni projekt II 4 Za 0+10 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0257/03 Analýza nebezpečí požáru a výbuchu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0008/01 Dopravní stavitelství a MHD 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0037/04 HsO I. Hospodaření s odpady I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0469/02 Informační modelování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0224/01 LEGZP Legislativa životního prostředí 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0446/01 HGF Objektově-orientovaná analýza a návrh 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0066/03 OpSys Operační systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0232/05 Organizace a řízení v PO 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 545-0465/01 Programování IV 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0468/01 Projektové řízení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0061/03 RPl Regionální plánování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0007/01 Silniční a železniční stavitelství 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0478/01 Tvorba WWW stránek 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0065/01 HGF Úvod do demografie a urbanistické sociologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0009/01 Úvod do dopravního inženýrství 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0333/02 Podnik Podnikatelství 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0433/01 Semestrální projekt III 5 Za 0+10 d 10 čeština
Výběr v OSP 457-0703/02 SMAD Speciální metody analýzy dat 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0339/04 EkPod Ekonomika podniku 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0371/01 Nove směry v GIS 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0434/01 Semestrální projekt IV 5 Za 0+20 d 20 čeština
Výběr v OSP 545-0370/02 UDM Úvod do managementu 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština