Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T001 – Důlní měřictví
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0073/01 G II Geodézie II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0028/04 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0629/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0014/03 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0083/01 UPG Uživatelské programy v geodézii 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0088/01 Geodézie III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0031/01 GTC Geologické terénní cvičení 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 542-0251/01 OP Odborná hornická praxe 2 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0078/02 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0025/03 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0042/01 VT2 Výuka v terénu II 2 ZaZk 0+2 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/03 Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0089/01 A Astronomie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0112/02 Etika Etika 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0506/01 M IV Matematika IV - IG 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0208/01 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0101/01 UPII Uživatelské programy v geodézii II 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/01 DM Důlní měřictví II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0056/03 MPS Měřické přístroje a systémy 5 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 542-0737/02 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0045/01 Výuka v terénu V 5 Za 0+2 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/03 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 545-0327/01 Geograficke informační systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0046/02 LT Laserová technika 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0111/01 Leg Legislativa v zeměměřictví a důlním měřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0116/01 Pozemkové a správní právo 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0733/02 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0108/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 30 čeština
Výběr v OSP 544-0028/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0589/01 ZáklIPK Základy interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština