Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T001 – Důlní měřictví
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0100/01 DM I Důlní měřictví I 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0095/01 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0231/03 HG Hornická geomechanika 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0218/01 LG Ložisková geologie 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 544-0066/01 TCDM Terénní cvičení z důlního měřictví 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0048/02 UP3 Uživatelské programy v geodézii III 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0542/01 Dg II Deskriptivní geometrie II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0514/01 GIF Geoinformatika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0504/02 GM Geomorfologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0208/02 HGF Hornická geofyzika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0094/01 Trhací práce a ražení důlních děl 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/04 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 544-0055/02 IG Inženýrská geodézie 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0425/01 TPP Technické průzkumné práce 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 544-0060/01 TCzIG Terénní cvičení z inženýrské geodézie 3 Za 0+5 d 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0484/04 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0554/01 PG Počítačová grafika - IG 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0026/02 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština