Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T001 – Důlní měřictví
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0007/03 GL Geometrie ložisek 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 542-0323/03 VDaL Větrání dolů a lomů 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 544-0016/01 ZLF Zaměřování lomů a fotogrammetrie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0115/01 CG Kosmická geodézie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0519/01 OLNS Oceňování ložisek nerostných surovin 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0217/01 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0100/01 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 544-0097/01 VD I Vlivy dobývání na důlní díla a povrch I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0049/03 DMap Důlní mapování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0018/02 DM Důlní měřictví II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0327/01 HRZ Hornická rizika a záchranářství 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0324/02 RBZS Terénní cvičení na HBZS 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0013/02 VG Vyšší geodézie 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0010/01 TDM1 Výuka DM v terénu I 4 Za 0+10 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0091/01 ASŘHV Automatizační systémy hornické výroby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0203/02 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0702/01 HS Hornické stroje 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0261/01 HŽP Hornictví a ŽP 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0098/01 VD II Vlivy dobývání na důlní díla a povrch II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0048/01 RJ Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština