Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T001 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM3646 - Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T001 - Důlní měřictví
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Nabídka KTV - 2. etapa (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

V - Nabídka KTV - 2. etapa (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

PV - Důní měřictví (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/03 EKMNG Ekonomika a management 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 548-0016/01 GIS Geografické informační systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0716/01 KLD Konzervace a likvidace dolů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0046/01 LT Laserová technika 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0111/01 Leg Legislativa v zeměměřictví a důlním měřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0116/01 Pozemkové a správní právo 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0733/01 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 3+2 5 čeština

P - Důní měřictví (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/01 DM Důlní měřictví II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0322/01 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0056/03 MPS Měřické přístroje a systémy 5 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 542-0737/01 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0045/01 Výuka v terénu V 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0108/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 30 čeština
Výběr v OSP 544-0028/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština

V - Důní měřictví (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština