Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T007 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T007 – Inženýrská geodézie
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0073/01 G II Geodézie II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0078/01 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/01 Etika Etika 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0629/01 OŽP Ochrana životního prostředí 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0014/03 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0088/01 Geodézie III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0118/02 Stav Stavitelství 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0078/03 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0042/01 VT2 Výuka v terénu II 2 ZaZk 0+2 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/03 Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0089/01 A Astronomie 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/04 G Geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 714-0506/01 M IV Matematika IV - IG 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0003/01 PP1 Pružnost a pevnost I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0083/01 UPG Uživatelské programy v geodézii 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0101/01 UPII Uživatelské programy v geodézii II 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0542/01 Dg II Deskriptivní geometrie II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0100/01 DM I Důlní měřictví I 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0095/01 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0514/01 GIF Geoinformatika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0504/02 GM Geomorfologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0044/01 Pozemní stavitelství 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0094/01 Trhací práce a ražení důlních děl 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0048/02 UP3 Uživatelské programy v geodézii III 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0571/01 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0771/01 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0081/01 GS Geodetické sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0554/01 PG Počítačová grafika - IG 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0013/02 VG Vyšší geodézie 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0043/02 TT3 Výuka v terénu III 3 Za 0+3 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/02 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/04 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0026/01 ÚP Územní plánování 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0107/02 UPIV Uživatelské programy v geodézii IV 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 224-0023/03 - Zakládání staveb 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0972/01 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0572/01 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0772/01 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0117/01 FaDPZ Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0056/03 MPS Měřické přístroje a systémy 4 ZaZk 3+4 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0209/01 Geografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0115/01 CG Kosmická geodézie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0418/02 PSP Pozemkové a správní právo 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0075/02 SG Speciální geodézie 4 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 546-0093/01 VHSt Vodohospodářské stavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0055/01 IG Inženýrská geodézie 4 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 544-0114/01 Kart Kartografie 4 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 544-0113/01 Mapování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0074/01 NoDŠ Nauka o důlních škodách 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0044/01 VvT4 Výuka v terénu IV 4 Za 0+3 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0078/01 DS Dopravní stavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0009/01 -- Geotechnika a podzemní stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0021/01 SNPÚ-HGF Účinky poddolování a ochrana objektů (HGF) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0039/01 VP Vlivy poddolování 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0337/02 Bezpečnost práce v průmyslu 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0018/01 DM Důlní měřictví II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0327/01 Geograficke informační systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0093/02 MPaD Měření pohybů a deformací 5 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0045/01 Výuka v terénu V 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0015/02 ZML Zaměřování a mapování lomů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0118/02 Ekonomika a manažerství v zeměměřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0046/02 LT Laserová technika 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0111/01 Leg Legislativa v zeměměřictví a důlním měřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0119/02 PPÚ Pedologie a pozemkové úpravy 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0606/02 VKIG Vybrané kapitoly z inženýrské geologie 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0733/02 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 3+2 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0108/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 30 čeština
Výběr v OSP 544-0028/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština