Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T007 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T007 – Inženýrská geodézie
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0117/01 FaDPZ Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0008/01 IG I Inženýrská geodézie I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0056/02 MPS Měřické přístroje a systémy 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0209/01 Geografie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0115/01 CG Kosmická geodézie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0418/02 PSP Pozemkové a správní právo 4 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0075/02 SG Speciální geodézie 4 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 546-0093/01 VHSt Vodohospodářské stavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/01 DM Důlní měřictví II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0009/01 IG II Inženýrská geodézie II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0114/02 Kart Kartografie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0113/02 Mapování 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0074/01 NoDŠ Nauka o důlních škodách 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0044/01 VvT4 Výuka v terénu IV 4 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0901/01 DS 3 Dopravní stavby 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0009/01 -- Geotechnika a podzemní stavby 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/01 OOP Občanské a obchodní právo 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0021/01 SNPÚ-HGF Účinky poddolování a ochrana objektů (HGF) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0039/01 VP Vlivy poddolování 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0048/01 RJ Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0364/01 BPP Bezpečnost práce v průmyslu 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0018/02 DM Důlní měřictví II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/01 GIS Geografické informační systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0093/02 MPaD Měření pohybů a deformací 5 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0045/01 Výuka v terénu V 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0118/02 Ekonomika a manažerství v zeměměřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0046/02 LT Laserová technika 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0111/01 Leg Legislativa v zeměměřictví a důlním měřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0119/02 PPÚ Pedologie a pozemkové úpravy 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0606/02 VKIG Vybrané kapitoly z inženýrské geologie 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0733/02 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0108/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 30 čeština
Výběr v OSP 544-0028/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština