Studijní plán – HGF / M3646 / 3646T007 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T007 – Inženýrská geodézie
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Inženýrská geodézie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0118/02 Ekonomika a manažerství v zeměměřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0046/02 LT Laserová technika 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0111/01 Leg Legislativa v zeměměřictví a důlním měřictví 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0119/02 PPÚ Pedologie a pozemkové úpravy 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0606/02 VKIG Vybrané kapitoly z inženýrské geologie 5 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 542-0733/02 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 5 ZaZk 3+2 5 čeština

P - Inženýrská geodézie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0364/01 BPP Bezpečnost práce v průmyslu 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0018/02 DM Důlní měřictví II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/01 GIS Geografické informační systémy 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0093/02 MPaD Měření pohybů a deformací 5 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0045/01 Výuka v terénu V 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 544-0108/02 OS Oborový seminář 5 Za 0+2 30 čeština
Výběr v OSP 544-0028/01 PP Předdiplomní praxe 5 Za 0+8 t 0 čeština

V - Inženýrská geodézie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0048/01 RJ Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština