Studijní plán – HGF / M3908 / 3908T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0016/01 STDYN Statika a dynamika 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/05 Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0263/01 Bezpečnost technických zařízení 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0205/02 Nauka o materiálu 2 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0301/01 Teorie spolehlivosti 2 ZaZk 3+3 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0008/01 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0415/01 Legss Legislativa státní správy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0065/02 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 547-0312/01 Základy požární bezpečnosti 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0405/01 InfBI Informatika v BI 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0226/01 Průmyslová toxikologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0315/01 Průmyslové větrání 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0318/01 Analýza a optimalizace sítí 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0258/02 Bezpečnost technologií I 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0313/01 Technické a právní předpisy BI 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0320/01 Aplikovaná ergonomie 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0321/01 Nebezpečné látky a odpady 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0319/02 Osobní ochranné a záchranné prostředky 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0406/01 POD Počítače a ochrana dat 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0338/01 Analýza nebezpečí rizik 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 547-0041/03 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0440/01 EB Ekonomika v bezpečnosti 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0011/01 Základy krizového managementu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0057/02 BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0279/02 FS Financni systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0353/01 Protipožární a bezpečnostní systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0357/01 Exkurze k větrání podzemních prostor 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0340/01 Likvidace havárií a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0375/01 Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0056/01 SKR Systém krizového řízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0441/01 ASŘ TP ASŘ technologických procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0278/02 Bezpečnost technologií II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0750/01 DLP Dobývání ložisek a projektování 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0508/01 OZ Ochrana před zářením 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0354/01 Pojišťovnictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/02 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0511/01 PsychBez Psychologie bezpečnosti a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0118/01 HGF Rozpojování hornin, trhací práce a ražení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/05 sociologie Sociologie 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 547-0356/01 Větrání podzemních prostor 4 ZaZk 3+2 5 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0395/02 Civilní nouzové plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0366/01 Praxe - Bezpečnost dolů a BZ 5 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0264/01 Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0369/02 Řízení bezpečnosti podniku 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0365/02 Bezpečnost dolů a báňské záchranářství 5 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 547-0367/02 Bezpečnostní a právní problémy hornictví 5 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0001/01 Bezpečnost práce v dopravě a průmyslu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0362/02 Hygiena v průmyslu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0381/01 Transport nebezpečných látek a odpadů 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 547-0019/01 Větrání, klimatizace a vytápění 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0382/01 Vliv havárií na ŽP 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0368/01 Zjišťování příčin havárií a nehod 5 ZaZk 1+2 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0378/03 Předdiplomní seminář 5 Za 0+30 30 čeština