Studijní plán – HGF / M3908 / 3908T006 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/02 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/06 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0501/02 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0203/01 TK Technické kreslení 1 Za 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0296/01 Úvod do studia TPO a BP 1 Za 8 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0501/04 Fyzika I 1 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0502/02 M II Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0254/02 Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0551/02 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 114-0016/01 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/03 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 18 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/02 M III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/02 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 337-0016/02 STDYN Statika a dynamika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/06 Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 617-0014/04 CHHH Chemie hořlavin a hasiv 2 ZaZk 18 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 547-0262/02 Nauka o materiálu I 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/07 Polit Politologie 2 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0241/02 Základy požárního strojnictví 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 338-0008/02 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0247/02 Nauka o materiálu II 3 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0065/03 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0249/02 Stroje a zařízení 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/04 TP Teorie práva 3 Za 12 h/s+0 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0415/02 Legss Legislativa státní správy 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0328/02 Prevence elektrických zařízení 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0035/02 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 547-0220/01 Stavební konstrukce I 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0248/01 Technické prostředky PO 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0251/01 Komunikační systémy PO 3 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 3 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0273/02 Nástupní odborný výcvik 3 Za 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 547-0398/01 NOV Nepovinná praxe - Nástupní odborný výcvik 3 Za 0+4 t 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0255/02 Dynamika požáru 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 221-0068/01 TZBE Technická zařízení budov (zdrav.+el.) 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0236/01 Technické a právní předpisy PO a BP 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0371/02 Větrání budov 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0041/02 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0221/02 Stavební konstrukce II 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0059/01 Nepovinná praxe-Technické prostředky 4 Za 0+4 d 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0388/02 Bezpečnost technologií 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0208/01 Požární bezpečnost staveb I 4 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 338-0022/02 ZH Zásobování hasivy 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0720/01 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0211/02 Požární technika 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0375/02 Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0513/02 Ps v PO Psychologie v PO 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0412/02 Spr Správní právo 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0396/01 ChTS Nepovinná praxe - Chemicko-technická služba 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0334/01 HGF TP pro zásahy ve výškách a nad volnou hladinou, BOZ 4 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0257/02 Analýza nebezpečí požáru a výbuchu 5 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 547-0259/02 PBZ Požárně-bezpečnostní zařízení 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0210/02 Požární taktika 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0232/02 Organizace a řízení v PO 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0701/04 PEDAG Pedagogika 5 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0209/02 Požární bezpečnost staveb II 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0289/02 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0264/02 Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0263/02 Bezpečnost technických zařízení 5 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0226/02 Průmyslová toxikologie 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0058/01 SPMMP Software pro matematické modelování požáru 5 KlZap 6 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 547-0376/01 Výpočetní metody v PBS 5 KlZap 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0268/02 Zdolávání mimořádných událostí 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0224/02 Zjišťování příčin požáru 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0337/02 Geograficke informační systémy I 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0239/02 Ekologie 6 KlZap 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0377/02 Posuzování požárního nebezpečí 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 547-0265/01 Semestrální projekt 6 KlZap 12 h/s+0 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0112/03 Inf Informatika 6 KlZap 8 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 547-0364/02 Management rizik 6 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0270/02 Projektování v PO 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 547-0381/02 Transport nebezpečných látek a odpadů 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0011/02 Základy krizového managementu 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0378/04 Předdiplomní seminář 6 Za 10 h/s+20 h/s 16 čeština
Výběr v OSP 547-0056/02 SKR Systém krizového řízení 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0395/03 Civilní nouzové plánování 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0410/02 EKON Ekonomie 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština