Studijní plán – HGF / M3908 / 3908T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0502/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0503/01 M III Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0016/01 STDYN Statika a dynamika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/02 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/04 Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0014/02 CHHH Chemie hořlavin a hasiv 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0262/03 Nauka o materiálu I 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0300/01 Praxe-Nástupní odborná příprava 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0299/01 Praxe-Nástupní odborný výcvik 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0298/01 Nástupní odborná příprava 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 547-0273/01 Nástupní odborný výcvik 2 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0008/01 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0415/01 Legss Legislativa státní správy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0247/01 Nauka o materiálu II 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 452-0065/01 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0249/01 Stroje a zařízení 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0251/01 Komunikační systémy PO 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0062/02 MKn Mapy a katastr nemovitostí 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 3 KlZap 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0328/01 Bezpečnost v průmyslovém podniku 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0059/02 Nepovinná praxe-Technické prostředky 3 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 547-0329/01 Nepovinná praxe u HZS 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0328/01 Prevence elektrických zařízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0035/01 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP 547-0220/01 Stavební konstrukce I 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0236/01 Technické a právní předpisy PO a BP 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 547-0248/01 Technické prostředky PO 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0320/02 Aplikovaná ergonomie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0041/01 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0410/01 EKON Ekonomie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0112/01 Inf Informatika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0720/01 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 225-0015/03 FAST Technické zařízení budov 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0022/01 ZH Zásobování hasivy 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0004/02 TP pro zásahy ve výškách a nad volnou hladinou, BOZ I. 3 KlZap 1+1 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0388/01 Bezpečnost technologií 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0255/01 Dynamika požáru 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0329/02 Nepovinná praxe u HZS 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0208/01 Požární bezpečnost staveb I 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 547-0371/01 Větrání budov 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0114/02 ATP Automatizace technologických procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0701/01 PEDAG Pedagogika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0211/01 Požární technika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0226/01 Průmyslová toxikologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0513/01 Ps v PO Psychologie v PO 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0221/01 Stavební konstrukce II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0032/01 HGF Technická diagnostika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0260/01 Technické a právní předpisy BP 4 ZaZk 3+1 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0257/01 Analýza nebezpečí požáru a výbuchu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0238/01 Exkurze 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 545-0238/01 MvHPr Management v hospodářské praxi 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0396/01 ChTS Nepovinná praxe - Chemicko-technická služba 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0397/01 TŘ1 Nepovinná praxe - Taktické řízení I. 4 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 547-0329/03 Nepovinná praxe u HZS 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0259/01 PBZ Požárně-bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0210/01 Požární taktika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0372/01 Státní požární dozor 4 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0263/01 Bezpečnost technických zařízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0337/03 Geograficke informační systémy I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0373/01 Hygiena práce 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0232/01 Organizace a řízení v PO 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0209/01 Požární bezpečnost staveb II 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 547-0375/01 Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0289/01 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0374/01 Spolehlivost technických systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0056/01 SKR Systém krizového řízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0376/01 Výpočetní metody v PBS 4 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 547-0224/01 Zjišťování příčin požáru 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0238/02 Exkurze 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0377/01 Posuzování požárního nebezpečí 5 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 547-0264/01 Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0265/01 Semestrální projekt 5 KlZap 0+1 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0395/02 Civilní nouzové plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0379/01 Kontrolní činnost v PO a pojišťovnictví 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0364/02 Management rizik 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0380/01 Projektování PBZ 5 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0270/01 Projektování v PO 5 KlZap 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 547-0058/01 SPMMP Software pro matematické modelování požáru 5 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0444/02 Systémy GIS v PO 5 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 547-0381/01 Transport nebezpečných látek a odpadů 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 547-0382/01 Vliv havárií na ŽP 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0011/01 Základy krizového managementu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 547-0272/01 Zásahy v mimořádných podmínkách 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0268/01 Zdolávání mimořádných událostí 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 547-0368/01 Zjišťování příčin havárií a nehod 5 ZaZk 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0329/04 Nepovinná praxe u HZS 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0378/01 Předdiplomní seminář 5 Za 0+28 28 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0005/02 TP pro zásahy ve výškách a nad volnou hladinou, BOZ II. 5 KlZap 1+1 2 čeština