Studijní plán – HGF / M3908 / 3908T999 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3908T999 – Společné studium HGF
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Společné studium HGF (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0541/01 Dg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0001/05 CH Chemie 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0501/01 MI Matematika I 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 541-0057/02 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 114-0016/03 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0103/01 FIL Filozofie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0501/01 Fyzika I 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0502/01 M II Matematika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0551/01 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština

V - Společné studium HGF (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 1 ZaZk 0+1 t 0 čeština

PV - Společné studium HGF 3908T (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0254/01 Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 547-0297/01 Strojnictví 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0295/01 Úvod do studia bezpečnostního inženýrství 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 547-0223/01 Úvod do studia TPO 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 547-0241/01 Základy požárního strojnictví 1 ZaZk 1+2 3 čeština

P - Společné studium HGF 3908T (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

P - Cizí jazyk I - společné studium (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených jazyků v uvedeném rozsahu