Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T003 / 00 / N / K / Most / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
P - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0243/03 EPPer Ekonomika práce a personalistika 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0512/02 KME Kvantitativní metody v ekonomice 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0303/02 ObS Obchodní systémy 1 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0111/02 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0752/06 EM Environmentální management 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0770/03 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0515/01 VL Vlastnosti látek 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0222/07 Ochrana ovzduší 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0414/05 TrP Trestní právo 2 KlZap 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0433/02 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/04 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 030-0043/01 KZOO Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 223-0045/03 S1 Stavebnictví I 2 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 545-0222/01 SDP Seminář k diplomové práci 3 Za 0+6 h/s 15 čeština

určeno pro studenty navazujícího studia, konzultační středisko MOST

V - Komerční inženýrství v oblasti surovin (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/04 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

určeno pro studenty navazujícího studia, konzultační středisko MOST

PV - Komerční inženýrství v oblasti surovin (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0202/08 DL Dobývání ložisek 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0768/04 OH I Odpadové hospodářství I 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 222-0026/16 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0003/01 DM Důlní měřictví 1 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0261/04 HŽP Hornictví a ŽP 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0278/02 ORE Organizace a řízení exploatace surovin 1 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0760/02 UČV Úprava a čištění vod 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0255/01 ZAKIE Základy informatiky v ekonomice 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0261/01 BANK Bankovnictví 2 KlZap 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0363/03 HP Horní právo 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0044/01 HPPSS Havarijní plánování pro státní správu 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0716/03 NoK Nauka o krajině 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

určeno pro studenty navazujícího studia, konzultační středisko MOST