Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T006 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2102 - Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 - Technologie a hospodaření s vodou
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0515/02 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0690/02 KaO Kaly a odpady 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0670/02 Mb Mikrobiologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0091/02 VhZ III Vodohospodářská zařízení III 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0689/02 VhS I Vodohospodářské systémy I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0604/03 PerMan Personální management 1 Za 0+2 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0736/02 HV II Hospodaření s vodou II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0004/01 OP Oborová praxe 1 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0685/03 TV II Technologie vody II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0684/03 ZV Zásobování vodou 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0090/02 HUŽPVH Hodnocení účinku na ŽP pro VH 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0013/02 HAVII Hydrochemie a analýza vod II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0734/02 M I Meliorace I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0006/04 StatMvOH Statistické metody v odpadovém hospodářství 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0084/03 UVHN Učelové VH nádrže 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština