Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T012 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0511/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 542-0288/03 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0710/03 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/05 HGF Hornická geofyzika 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0062/01 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0012/05 Aut.L Automatizace lomu 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 516-0514/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0301/02 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0019/02 TP Technická petrografie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0337/02 Ú1 Úpravnictví I. 1 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0281/04 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0026/02 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek 1 KlZap 9 h/s+0 4 čeština