Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T012 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0012/05 Aut.L Automatizace lomu 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0208/05 HGF Hornická geofyzika 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0511/03 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0288/04 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 452-0087/03 REEL Rozvody elektrické energie v lomech 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0710/05 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0596/03 TVP Technologie vrtných prací 1 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0708/02 TC Terénní cvičení z lomového dobývání soudržných hornin 1 Za 0+2 d 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0301/05 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0019/02 TP Technická petrografie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0747/02 TC Terénní cvičení z dobývání nesoudržných hornin 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0337/03 Ú1 Úpravnictví I. 1 ZaZk 6 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0303/03 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0281/04 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0026/03 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek 1 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 639-0403/01 QM Management jakosti 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0378/01 BPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/06 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0103/03 PVP Příprava výroby a projekce 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0338/02 Ú2 Úpravnictví II. 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0537/04 ZCHS Základy chemie silikátů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0304/02 ObchS Obchod surovinami 2 Za 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0385/02 SDP Speciální a destrukční práce na lomových provozech 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0026/11 ÚP Územní plánování 2 ZaZk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0281/01 ZaLns Zemědělství a lesnictví 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0740/02 DS Diplomový seminář 2 Za 0 h/s+24 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0719/06 OS Oborový seminář 2 Za 0+16 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 542-0279/02 ZLČR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 340-0333/03 ZS Zemní stroje 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0076/06 DP Diplomová práce 3 ZaZk 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 542-0211/02 PP Předdiplomní praxe 3 ZaZk 0+30 d 0 čeština