Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T012 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0288/03 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0710/03 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0708/01 TC Terénní cvičení z lomového dobývání soudržných hornin 1 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/05 HGF Hornická geofyzika 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0087/03 REEL Rozvody elektrické energie v lomech 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 541-0596/03 TVP Technologie vrtných prací 1 KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0012/05 Aut.L Automatizace lomu 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 516-0514/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0301/02 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 542-0057/01 OP Odborná praxe 1 ZaZk 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 541-0019/02 TP Technická petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0747/01 TC Terénní cvičení z dobývání nesoudržných hornin 1 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0337/02 Ú1 Úpravnictví I. 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0008/04 Geotechnika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0303/02 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 542-0281/04 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0026/02 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek 1 KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština