Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0405/02 ACh2 Analytická chemie II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0118/01 SZU2 Strojní zařízení úpraven II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0423/03 HOSO Hospodaření s odpady 1 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 542-0465/01 TK Technologie keramiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0463/01 TÚNS Technologie úpravy nekovových surovin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0681/03 TV I Technologie vody I 1 ZaZk 2+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0078/03 E Exkurze 1 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0016/03 OP Oborová praxe 1 ZaZk 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0419/01 TA Technologická analýza 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0208/12 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0474/01 TRO Technologie recyklace odpadů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0477/01 TSM Technologie stavebních materiálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0441/01 TÚR Technologie úpravy rud 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0439/01 TÚU Technologie úpravy uhlí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0685/02 TV II Technologie vody II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0416/01 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0059/03 UaZO Ukládání a zneškodňování odpadů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 637-0116/02 ZKH Základy kovohutnictví 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/08 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0434/02 PT Projektování technologií 2 KlZap 0+42 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0437/02 ROK Recyklace odpadů kovových a kovonosných 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0438/02 RON Recyklace odpadu nekovových 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0784/01 RP Recyklace plastů 2 ZaZk 3+2 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0346/06 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0076/07 DP Diplomová práce 2 Za 0+10 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 542-0490/05 DS Diplomový seminář 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 639-0820/01 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština