Studijní plán – HGF / N2102 / 3902T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902T033 – Systémové inženýrství v oblasti surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0037/01 SSMM Stochastické metody modelování 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0334/03 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0450/02 TMaF Teorie modelování a formalizace 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0094/02 DŘD Dispečerské řízení dolu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0086/02 PocS Počítačové sítě 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0276/03 PaSP Prognostika a strategie podniku 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0002/03 APS Analýza a projektování systémů 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0011/01 DBZN Dobývání znalostí z databází 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0514/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0208/03 PR Oborová praxe 1 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0459/02 PVS Provoz a vývoj systému 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0508/03 ChovOrg1 Chování v organizaci I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0238/07 MvHPr Management v hospodářské praxi 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0041/02 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0022/02 OSWIN Operační systém WINDOWS NT 1 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština