Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0402/01 Eko Ekologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0405/01 Geomorfologie 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0403/01 HydBio Hydrobiologie 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0511/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 546-0404/01 PEDBI Pedologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0406/01 ZpracInfo Zpracování informací 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0410/01 EkŽP Ekonomika životního prostředí 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0025/02 TPA Technické prostředky automatizace 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0411/01 Tox Toxikologie 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0412/01 UP Úpravnictví 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0407/01 EkKrB Ekologie krajiny 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0313/04 EnvInf Environmentální informatika 1 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0514/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/11 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0408/01 OCHRPUD Ochrana půd 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0409/01 OV Ochrana vod 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0418/01 T Terénní cvičení z ekologie 1 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0414/01 DaŽP Doprava a životní prostředí 1 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0416/01 FytB Fytocenologie 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0415/01 HoEnvRiz Hodnocení environmentálních rizik 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0417/01 MB Minerální biotechnologie 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0424/01 ENGCH Environmentální geochemie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0295/04 GIS Geograficke informační systémy 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0423/01 HOSO Hospodaření s odpady 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0422/01 NoK Nauka o krajině 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0425/01 OAVII Oceňování antropogenních vlivů II. 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0426/01 OchOvzd Ochrana ovzduší 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0431/01 Pracovní prostředí II. 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0421/02 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0432/01 Průmyslová rizika 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0401/02 EM Environmentální management 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/01 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0430/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 6 h/s+0 15 čeština