Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0402/01 Eko Ekologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0403/02 HydBio Hydrobiologie 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0474/01 Krajsys Krajinné systémy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0404/01 PEDBI Pedologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0406/02 ZpracInfo Zpracování informací 1 KlZap 15 h/s+0 6 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0475/01 EkolKraj Ekologie krajiny 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0313/04 EnvInf Environmentální informatika 1 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/11 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0476/01 OČV Ochrana a čištění vod 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0408/02 OCHRPUD Ochrana půd 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0418/02 T Terénní cvičení z ekologie 1 Za 0+5 d 1 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0424/01 ENGCH Environmentální geochemie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0295/04 GIS Geograficke informační systémy 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0423/01 HOSO Hospodaření s odpady 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0422/01 NoK Nauka o krajině 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0425/01 OAVII Oceňování antropogenních vlivů II. 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0426/01 OchOvzd Ochrana ovzduší 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0431/01 Pracovní prostředí II. 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0421/02 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0432/01 Průmyslová rizika 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0401/02 EM Environmentální management 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/01 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0430/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 6 h/s+0 15 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0472/01 ZDP Zpracování diplomové práce 3 Za 50 d+0 0 čeština