Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T005 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T005 – Environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0313/01 EnvInf Environmentální informatika 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0068/03 HydBioN Hydrobiologie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0495/01 IEK Inženýrská ekologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0474/02 Krajsys Krajinné systémy 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0214/06 PEDN Pedologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0078/01 ISPK Informační systémy v péči o krajinu 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0484/14 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0476/01 OČV Ochrana a čištění vod 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0221/07 OCHPN Ochrana půd 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0491/01 PP Předdiplomní praxe 1 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 546-0492/01 TCv_KrSys Terénní cvičení - krajinné systémy 1 Za 0 d+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0719/02 TCvEkN Terénní cvičení z ekologie 1 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0493/01 GBO Geobotanika 1 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0494/01 MSE Metody studia ekosystémů 1 KlZap 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 546-0729/01 PR Průmyslová rizika 1 KlZap 1+1 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0424/01 ENGCH Environmentální geochemie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0770/05 OAVŽP Oceňování antropogenních vlivů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0471/01 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0421/06 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0415/01 HoEnvRiz Hodnocení environmentálních rizik 2 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0417/01 MB Minerální biotechnologie 2 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0411/01 Tox Toxikologie 2 KlZap 2+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0452/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 546-0401/05 EM Environmentální management 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0429/03 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0803/01 OOaTP Ochrana ovzduší a technika prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0414/01 DaŽP Doprava a životní prostředí 2 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0615/01 FEZP Filosofie a etika v životním prostředí 2 KlZap 0+2 3 čeština