Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0003/02 FyzPro Fyzikální procesy 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/02 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0006/03 StatMvOH Statistické metody v odpadovém hospodářství 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 361-0802/02 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0043/03 BioTech Biotechnologie 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0010/02 ExZEaTM Exkurze základy energetiky, termické metody 1 Za 0+1 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0011/02 LabChemBio Laboratorní cvičení z chemických procesů a biotechnologií 1 Za 0+4 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0496/01 TCzOH Terénní cvičení z odpadového hospodářství 1 Za 0+1 t 2 čeština
Výběr v OSP 546-0445/02 TM Termické metody 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0434/02 ZK Zpracování kalů 1 ZaZk 14 h/s+6 h/s 9 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0048/06 ČOV Čištění odpadních vod 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0426/03 OchOvzd Ochrana ovzduší 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0409/02 OV Ochrana vod 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0063/02 PP Pomocné procesy 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština