Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0436/01 B Bibliografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0435/01 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0437/01 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 342-0614/01 SZ Strojní zařízení 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0434/01 ZK Zpracování kalů 1 Za 2+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0442/01 Ex Exkurze 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/01 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0438/01 MBII Minerální biotechnologie II. 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0439/01 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 546-0441/01 PRP Provozní praxe 1 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 516-0517/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/06 ENS Ekonomika nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0401/03 EM Environmentální management 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0016/09 GIS Geografické informační systémy 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0212/06 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0444/01 PT Projektování technologií 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0446/01 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0445/01 TM Termické metody 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0520/04 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0802/02 ZE Základy energetiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština