Studijní plán – HGF / N2102 / 6208T031 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor6208T031 – Environmentální management
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/08 GIS Geografické informační systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0471/01 OH Odpadové hospodářství 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0464/01 PPkOZP Preventivní přístup k ochraně životního prostředí 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0465/01 ENVT Výrobní a environmentální technologie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0401/04 EM Environmentální management 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0425/02 OAVII Oceňování antropogenních vlivů II. 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 546-0466/01 CP Úvod do čistší produkce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0341/02 BPP Bezpečnostní a právní předpisy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0436/02 B Bibliografie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0469/01 EI I Environmentální inženýrství I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0340/03 IE Informatika v ekonomice 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0426/02 OchOvzd Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0403/04 ORDS Organizace a řízení dobývání surovin 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0331/02 TS Teorie spolehlivosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0470/01 UČV II Úprava a čištění vod II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0468/01 UZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/07 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština