Studijní plán – HGF / N3646 / 3602T002 / 10 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 – Geoinformatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 – Geoinformatika
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Geoinformatika - varianta I (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0044/02 ESGIS Expertní systémy v GIS 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0041/02 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0032/04 SEMP2 Semestralni projekt II 1 Za 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0055/02 WWW1 Tvorba WWW stránek 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/03 Podnik Podnikatelství 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 457-0703/01 SMAD Speciální metody analýzy dat 2 ZaZk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/09 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0370/04 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 12+0 5 čeština

určeno pro absolventy bakalářského kombinovaného studia oboru Geoinformatika
na VŠB-TUO