Studijní plán – HGF / N3646 / 3602T002 / 10 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 – Geoinformatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 – Geoinformatika
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Geoinformatika, var. I (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0066/03 MGIT Mobilní geoinformační technologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0046/02 PIII Programování III 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0055/02 WWW1 Tvorba WWW stránek 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0067/02 ZHMT Základy hydrometeorologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0041/03 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0047/02 PIV Programování IV 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0062/03 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0025/07 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
548-0076/01 PT Prezentační techniky 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

P - Geoinformatika, var. I (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0059/03 MSG Modelování a simulace v geovědách 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0042/05 MMS Multimediální systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0040/04 OOT Objektově orientované technologie 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0025/07 SP Semestrální projekt 1 KlZap 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0024/03 DZDPZ Digitální zpracování dat v DPZ 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0545/04 ES_GIS Expertní systémy v GIS 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0032/04 SEMP2 Semestralni projekt II 1 Za 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0028/02 NSGIS Nové směry v GIS 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 548-0049/03 PR Projektové řízení 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0037/05 SP3 Semestrální projekt III 2 KlZap 0+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 457-0703/03 SMAD Speciální metody analýzy dat 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0075/01 ZNJZ Značkovací jazyky 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0069/01 APU Algoritmizace prostorových úloh 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/09 Podnik Podnikatelství 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0038/03 SP4 Semestrální projekt IV 2 KlZap 0+42 h/s 17 čeština
Výběr v OSP 548-0077/01 TC Terénní cvičení 2 Za 0+2 d 2 čeština
Výběr v OSP 545-0370/03 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 10+0 4 čeština