Studijní plán – HGF / N3646 / 3602T002 / 10 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programN3646 - Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 - Geoinformatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 - Geoinformatika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Geoinformatika - varianta I, 1. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0806/01 Dop Doprava 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0245/01 Komplexní hodnocení stavu ŽP 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0467/02 OR Operační výzkum 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0086/04 PocS Počítačové sítě 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0076/02 SWI Softwarové inženýrství 1 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 545-0388/02 UI Umělá inteligence 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0071/01 AG Aplikovaná geochemie 1 ZaZk 3+1 4 čeština
545-0104/02 AD Automatizace dopravy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0372/01 Aut.ES Automatizace energetickych systemu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
227-0008/01 Dopravní stavitelství a MHD 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0101/02 DHO Důlní hydrogeologie a odvodňování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0554/01 DHOL Důlní hydrogeologie a odvodňování lomů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
544-0003/01 DM Důlní měřictví 1 ZaZk 2+2 4 čeština
546-0201/01 Ekologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0608/01 EGPZN Ekonomika geologických prací a zdrojů nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0435/01 ES Energetické systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0005/01 - Geomechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0006/03 GS Geotechnické stavby 1 ZaZk 3+2 4 čeština
224-0007/02 GM Geotechnický monitoring 1 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0008/02 Geotechnika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0203/01 HDL Hlubinné dobývání ložisek 1 ZaZk 3+1 4 čeština
542-0231/02 HG Hornická geomechanika 1 ZaZk 3+1 5 čeština
542-0327/03 HRZ Hornická rizika a záchranářství 1 ZaZk 3+1 4 čeština
546-0037/04 HsO I. Hospodaření s odpady I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0069/03 HG Hydrogeologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0006/02 IaIP Investice a investiční procesy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0009/02 IG Inženýrská geologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
546-0224/01 LEGZP Legislativa životního prostředí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0087/02 LDL Lomové dobývání ložisek 1 ZaZk 3+1 4 čeština
542-0301/01 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 1 ZaZk 3+1 4 čeština
542-0288/02 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 1 ZaZk 3+1 4 čeština
541-0218/02 LG Ložisková geologie 1 ZaZk 3+1 4 čeština
227-0013/01 Městské komunikace a podzemní kolektory 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0255/01 MGP Metodologie geologického průzkumu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0028/02 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0607/01 NSS Nerostné stavební suroviny 1 ZaZk 2+2 4 čeština
546-0222/03 Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0066/03 OpSys Operační systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
221-0058/01 PRS Průmyslové stavby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0749/01 PVP Příprava výroby a projekce 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0737/02 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0436/01 Rob. Robotizace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
227-0007/01 Silniční a železniční stavitelství 1 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0014/02 BaOV Stavby pro bydlení a občanskou vybavenost 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0332/01 TPA Technické prostředky automatizace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0302/01 TDS Technologie dopravy surovin 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0705/01 TZS Technologie zpracování surovin 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0056/01 Teorie řízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0094/02 Trhací práce a ražení důlních děl 1 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0028/01 HGF Trhací práce v lomech 1 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0066/01 TKP Tvorba krajiny po průmyslové činnosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
227-0010/03 Údržba a rekonstrukce komunikací a mostů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0373/01 UI Umělá inteligence 1 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0065/01 HGF Úvod do demografie a urbanistické sociologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0026/14 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0323/04 VDaL Větrání dolů a lomů 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 222-0061/03 RPl Regionální plánování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0009/01 Úvod do dopravního inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 čeština

určeno pro absolventy bakalářskho prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TU

P - Geoinformatika - varianta I, 1. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0545/01 ES_GIS Expertní systémy v GIS 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0208/01 PR Oborová praxe 1 Za 0+3 t 0 čeština

určeno pro absolventy bakalářskho prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TU

V - Geoinformatika - varianta I, 1. ročník (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 541-0025/02 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 1 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

určeno pro absolventy bakalářskho prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TU

PV - Geoinformatika - varianta I, 2. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0467/02 OR Operační výzkum 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0025/02 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
541-0071/01 AG Aplikovaná geochemie 2 ZaZk 3+1 4 čeština
545-0104/02 AD Automatizace dopravy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0372/01 Aut.ES Automatizace energetickych systemu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
342-0806/01 Dop Doprava 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0101/02 DHO Důlní hydrogeologie a odvodňování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0554/01 DHOL Důlní hydrogeologie a odvodňování lomů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
544-0003/01 DM Důlní měřictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
546-0201/01 Ekologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0608/01 EGPZN Ekonomika geologických prací a zdrojů nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0435/01 ES Energetické systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0005/01 - Geomechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0006/03 GS Geotechnické stavby 2 ZaZk 3+2 4 čeština
224-0007/02 GM Geotechnický monitoring 2 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0008/02 Geotechnika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0203/01 HDL Hlubinné dobývání ložisek 2 ZaZk 3+1 4 čeština
542-0231/02 HG Hornická geomechanika 2 ZaZk 3+1 5 čeština
542-0327/03 HRZ Hornická rizika a záchranářství 2 ZaZk 3+1 4 čeština
541-0069/03 HG Hydrogeologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0006/02 IaIP Investice a investiční procesy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0009/02 IG Inženýrská geologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
546-0245/01 Komplexní hodnocení stavu ŽP 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0087/02 LDL Lomové dobývání ložisek 2 ZaZk 3+1 4 čeština
542-0301/01 LDNH Lomové dobývání nesoudržných hornin 2 ZaZk 3+1 4 čeština
542-0288/02 LDSH Lomové dobývání soudržných hornin 2 ZaZk 3+1 4 čeština
541-0218/02 LG Ložisková geologie 2 ZaZk 3+1 4 čeština
227-0013/01 Městské komunikace a podzemní kolektory 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0255/01 MGP Metodologie geologického průzkumu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0028/02 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
541-0607/01 NSS Nerostné stavební suroviny 2 ZaZk 2+2 4 čeština
546-0222/03 Ochrana ovzduší 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0066/03 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0086/04 PocS Počítačové sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
221-0058/01 PRS Průmyslové stavby 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0749/01 PVP Příprava výroby a projekce 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0737/02 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0436/01 Rob. Robotizace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
456-0076/02 SWI Softwarové inženýrství 2 ZaZk 2+2 8 čeština
222-0014/02 BaOV Stavby pro bydlení a občanskou vybavenost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0332/01 TPA Technické prostředky automatizace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0302/01 TDS Technologie dopravy surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0705/01 TZS Technologie zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0056/01 Teorie řízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0094/02 Trhací práce a ražení důlních děl 2 ZaZk 2+2 4 čeština
224-0028/01 HGF Trhací práce v lomech 2 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0066/01 TKP Tvorba krajiny po průmyslové činnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
227-0010/03 Údržba a rekonstrukce komunikací a mostů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0373/01 UI Umělá inteligence 2 ZaZk 2+2 4 čeština
545-0388/02 UI Umělá inteligence 2 ZaZk 2+2 4 čeština
222-0026/14 ÚP Územní plánování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
542-0323/04 VDaL Větrání dolů a lomů 2 ZaZk 3+1 4 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB

P - Geoinformatika - varianta I, 2. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0333/02 Podnik Podnikatelství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0703/02 SMAD Speciální metody analýzy dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0339/04 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0370/02 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 2+1 3 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB

V - Geoinformatika - varianta I, 2. ročník (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB