Studijní plán – HGF / N3646 / 3602T002 / 10 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programN3646 - Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 - Geoinformatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace10 - Geoinformatika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Geoinformatika - varianta I, 1. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0066/01 TKP Tvorba krajiny po průmyslové činnosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0025/02 VG Všeobecná geologie 1 ZaZk 2+3 5 čeština
545-0467/02 OR Operační výzkum 1 ZaZk 3+2 5 čeština
456-0076/02 SWI Softwarové inženýrství 1 ZaZk 2+2 8 čeština
545-0388/02 UI Umělá inteligence 1 ZaZk 2+2 4 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TUO

P - Geoinformatika - varianta I, 1. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0545/01 ES_GIS Expertní systémy v GIS 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0208/01 PR Oborová praxe 1 Za 0+3 t 0 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TUO

V - Geoinformatika - varianta I, 1. ročník (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 1 ZaZk 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TUO

PV - Geoinformatika - varianta I, 2. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0467/02 OR Operační výzkum 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0076/02 SWI Softwarové inženýrství 2 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 222-0066/01 TKP Tvorba krajiny po průmyslové činnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0025/02 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
545-0388/02 UI Umělá inteligence 2 ZaZk 2+2 4 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TUO

P - Geoinformatika - varianta I, 2. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0333/02 Podnik Podnikatelství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0703/02 SMAD Speciální metody analýzy dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0339/04 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 545-0370/02 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 2+1 3 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TUO

V - Geoinformatika - varianta I, 2. ročník (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

určeno pro absolventy bakalářského prezenčního studia oboru Geoinformatika na
VŠB-TUO