Studijní plán – HGF / N3646 / 3602T002 / 20 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 – Geoinformatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace20 – Geoinformatika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Geoinformatika - varianta II (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0021/01 OSUX Operační systém UNIX 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0086/01 PocS Počítačové sítě 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0118/01 TPVT Technické prostředky VT 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 548-0041/02 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0056/02 WWW2 Tvorba WWW serverů 2 ZaZk 2+2 5 čeština

určeno pro absolventy bakalářského studia na kterékoliv jiné VŠ

P - Geoinformatika - varianta II (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0006/01 GaK Geodézie a kartografie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0514/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/01 KN Katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0050/01 TCGK Terénní cvičení z geodézie a kartografie 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 548-0069/01 APU Algoritmizace prostorových úloh 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/09 Podnik Podnikatelství 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 457-0703/03 SMAD Speciální metody analýzy dat 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/08 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0038/03 SP4 Semestrální projekt IV 2 KlZap 0+14 17 čeština
Výběr v OSP 545-0370/03 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 2+1 4 čeština

určeno pro absolventy bakalářského studia na kterékoliv jiné VŠ

V - Geoinformatika - varianta II (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 2 čeština

určeno pro absolventy bakalářského studia na kterékoliv jiné VŠ

P - Nabídka KTV - 2. etapa (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

V - Nabídka KTV - 2. etapa (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia