Studijní plán – HGF / N3646 / 3602T002 / 20 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN3646 - Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3602T002 - Geoinformatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace20 - Geoinformatika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Nabídka KTV - 2. etapa (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B Za 0+2 1 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

V - Nabídka KTV - 2. etapa (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

určeno pro všechny obory 2. etapy studia

PV - Geoinformatika, var. II (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0055/02 WWW1 Tvorba WWW stránek 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0060/04 ZG Základy geografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0059/03 MSG Modelování a simulace v geovědách 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0041/03 OOAN Objektově-orientovaná analýza a návrh 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/04 P1 Programování I 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0118/02 TPVT Technické prostředky VT 2 ZaZk 2+1 4 čeština

P - Geoinformatika, var. II (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0004/02 AS Aplikovaná statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0007/07 DBS Databázové systémy 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0006/03 GaK Geodézie a kartografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0025/08 SP Semestrální projekt 1 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 548-0061/04 UGIT Úvod do geoinformačních technologií 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0513/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0044/05 PAD Prostorová analýza dat 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0032/04 SEMP2 Semestralni projekt II 1 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0004/06 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0037/05 SP3 Semestrální projekt III 2 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 457-0703/03 SMAD Speciální metody analýzy dat 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0069/01 APU Algoritmizace prostorových úloh 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0066/03 MGIT Mobilní geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0038/05 SP4 Semestrální projekt IV 2 KlZap 0+12 16 čeština
Výběr v OSP 545-0370/03 UDM Úvod do managementu 2 ZaZk 2+1 4 čeština