Studijní plán – HGF / N3646 / 3646T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646T001 – Důlní měřictví
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Důlní měřictví (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0004/06 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0363/05 HP Horní právo 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0404/06 OOP Občanské a obchodní právo 1 KlZap 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0554/02 PG Počítačová grafika - IG 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0203/03 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0016/05 GIS Geografické informační systémy 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0733/05 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

P - Důlní měřictví (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0018/06 DM Důlní měřictví II 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0095/02 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0007/02 GL Geometrie ložisek 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 544-0114/04 Kart Kartografie 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0063/02 VD Vlivy dobývání na důlní díla a povrch 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0013/05 VG Vyšší geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0123/02 TCH2 Teorie chyb a vyrovnávací počet II 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0517/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0044/04 VvT4 Výuka v terénu IV 1 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 544-0020/01 DMP Důlně-měřické předpisy 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0055/03 IG Inženýrská geodézie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0054/05 KN Katastr nemovitostí 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 544-0093/03 MPaD Měření pohybů a deformací 2 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0056/04 MPS Měřické přístroje a systémy 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0737/04 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0108/01 OS Oborový seminář 2 Za 0+30 h/s 15 čeština